Sunday, April 6, 2008

Kenapa tidak ada ahli JKKK daripada golongan ethnik Cina dan India?

Lihat Kg Batu Kapor --- Mukim Mentakab, Daerah Temerloh - dan lihat bahawa 61.5% Melayu tetapi TIDAK ADA AHLI JKKK daripada kumpulan ethnik atau agama yang lain.

Harus kita mempunyai ahli JKKK dalam semua JKKK daripada gulungan ethnik/agama yang lain, serta juga daripada sektor-sektor yang lain...Profail Penduduk JKKK

Nama Kampung JKKK Kg. Batu Kapor
Nama Daerah Temerloh
Nama Mukim Mentakab

Jumlah Penduduk
Bilangan Lelaki Bilangan Perempuan
5075 4425

Komposisi Penduduk Mengikut Bangsa/Keturunan
% Melayu % Cina % India % Lain-lain
61.5 27.890000000000001 10.4 0.27000000000000002

Peratusan Mengikut Kumpulan Umur
Peringkat Umur % Bilangan
Bawah 20 tahun 25.0
21 - 40 tahun 35.0
41 - 61 tahun 35.0
Lebih 60 tahun 5.0


Bilangan Pengundi Berdaftar
Bangsa Bil
Melayu 1700
Cina 817
India 731

Bilangan Ketua Isi Rumah Miskin : 10

Bilangan Ketua Isi Rumah Miskin Tegar : 6


Senarai Ahli JKKK
Nama Kampung JKKK Kg. Batu Kapor
Nama Daerah Temerloh
Nama Mukim Mentakab


NAMA JAWATAN
Zamri bin Sulaiman Pengerusi
Abd Aziz b. Talib Setiausaha
Md Rodi b. Ibrahim AJK
Nataruddin b. Ismail AJK
Roslan b. Abd Kadir AJK
Ibrahim B. Ismail AJK
Baharuddin b. Ismail AJK
Jafri b. Md Zin AJK
Hairul Azmi b. Ariffin AJK
Borhanuddin b. Abd Aziz AJK
Rosmawati bt. Ramli AJK
Rahmah bt. Jamal AJK
Hj. Abd Rahman b. Osman AJK
Mohd Aris b. Abd Aziz AJK
Zainuddin b. Abdullah AJK

No comments: